Familieforløb – Madmentor™ for børn

Er du som forældre/forældrepar forvirret, usikker og/eller ked af at dit barn ikke trives, fordi det er overvægtigt eller har en selvopfattelse af, at hun/han ikke er god nok pga. sit udseende?

Du er ikke alene om de tanker, og dit barn er ikke alene om at mistrives pga. sin vægt eller de selvsaboterende tanker han/hun gør om sig selv og sit udseende.

Ofte er børnene ikke mere end 9-10 år, før de begynder at være kritiske og gå op i, hvordan de ser ud og præsenterer sig.

Påvirkningerne udefra, specielt fra vennerne, har stor indvirkning på egen opfattelse og trivsel hos de unge spirer.

Forebyggelse er vejen frem.

70 procent af dem, der er overvægtige som unge, bliver det også som voksne og børn af forældre med overvægt udvikler hyppigere svær overvægt, i følge Sundhedsstyrelsen (2007).

Som Madmentor™ og Familievejleder kan jeg hjælpe og understøtte, hvordan man som forældre agerer rollemodel for sine børn i forholdet til mad, sundhed, kropsopfattelse og selvomsorg.

Både i forhold til, at man som voksen selv får et mere naturligt forhold til mad og krop, men også så man bedre kan give det videre til sine egne børn.

Du har, som forældre, mulighed for at hjælpe dit barn på vej til at kunne få et mere afslappet forhold til mad og ikke mindst til sin egen krop.

Dette vil være en investering i dit barns trivsel.

Det kræver mod, tålmodighed og en særlig forpligtelse af dig som forældre, at kunne støtte dit barn. Samtidig er du dit barns læremester, hvilket betyder en bevidstgørelse af egne mønstre for at kunne agere rollemodel over for dit barn. Du skal derfor være villig til selv at arbejde med i processen henimod et mere naturligt forhold, hvad enten det er til mad eller krop.

I et familieforløb er det som udgangspunkt dig/jer som forældre, som via coaching, redskaber og vejledning er i forløbet hos mig. Det er jer, der kender jeres barn bedst og jer, som skal sætte processen i gang i hjemmet.

Dette gør, at I bliver mere bevidste om vaner og kommer til at se på egne overbevisninger. Først der kan I sammen og hver for sig som familie og individer ændre og være på vej til mere ligevægt i både krop og sind.

Helt konkret fokuseres der i forløbet på familiens madhistorie, madregler og de overbevisninger, som er forbundet hermed. Madmentor™ coachingmodellen introduceres og der arbejdes med kropslige og meditative øvelser, så krop og hoved bliver forbundet.

Der vil være øvelser som I, som forældre, skal hjem og implementere i hjemmet indirekte og der vil være konkrete øvelser, hvor I involverer barnet.

Muligvis vil der være sessioner, hvor barnet deltager. Dette vurderer jeg i samarbejde med jer som forældre.

På den lange bane vil forløbet give et mere naturligt forhold til både mad og kropsopfattelse, hvor skam og dårlig trivsel vil være sekundære til en hverdag i balance.

Dit barn vil lære at spise i overensstemmelse med kroppens behov og genfinde livsglæden. Når det sker, vil barnets vægt regulere sig helt automatisk, da overspisningen og inaktiviteten både socialt og fysisk bliver sekundære til livet.

Summary
Article Name
Familieforløb - Madmentor™ for børn
Description
Er du som forældre/forældrepar forvirret, usikker og/eller ked af at dit barn ikke trives, fordi det er overvægtigt eller har en selvopfattelse af, at hun/han ikke er god nok pga. sit udseende? Som Madmentor™ og Familievejleder kan jeg hjælpe og understøtte, hvordan man som forældre agerer rollemodel for sine børn i forholdet til mad, sundhed, kropsopfattelse og selvomsorg.
Publisher Name
Mette Sommerlund Madmentor & Familievejleder