Familiebehandling – for forældre

Forestil dig en hestevogn.

Du er som forældre en af hestene forrest i vognen, hvad enten man er ene-forældre, to voksne eller to sammenbragte familier. Uden forældrenes hjælp, kører vognen ikke og hvis vi, som forældre, trækker hver vores vej, kører vi af sporet.

Nogle gange har vi som forældre den gode intention om at være rollemodellerne, forrest i hestevognen, men hvor det ikke kan lykkes, uden råd og vejledning fra andre.

Jeg kan som Madmentor og Familievejleder vejlede, lytte og sparre med dig/jer.

Enten i et familieforløb med særligt fokus på jeres barns trivsel i forbindelse med overvægt eller

sessioner til forældre, hvor fokus kan være på familiens samspil, forældreredskaber, udfordringer i forbindelse med at være en sammenbragt familie eller nogle helt andre familieproblematikker.

Jeg har arbejdet med familieproblematikker gennem de seneste ni år. Udgangspunktet er at hjælpe børn og unge, primært i alderen 9-15 år, ud fra overbevisningen om, at forældrene kender deres børn og unge bedst og at alle agerer ud fra deres ståsted og bedste intentioner.

Mit særlige fokus som Madmentor og Familievejleder:

 • > Hjælpe dig af med dine overspisninger
 • > Forholdet og tankevirksomheden til din mad, motion, vægttab og velvære; børn, unge og voksne
 • > Relationen mellem hinanden som barn/ung og forældre
 • > Styrke dit forældreskab via forskellige forældreværktøjer – også i skilsmissefamilier
 • > De udfordringer, som særligt kan opstå i sammenbragte familier

Metoder i samtalerne

 • > Visualiserer, det talte
 • > Meditative øvelser
 • > Visualiseringer
 • > Små rollespil, da ord på den måde forplanter sig hurtigere i kroppen
 • > Kerneprocesserne i ACT (Acceptance and Commitment Therapy)
 • > Madmentorcoaching-modellen
 • > Mv.

Relevant uddannelse og erfaring:

 • > Uddannet pædagog, professionsbachelor (2004), fra Jysk Pædagog Seminarium, Aarhus
 • > PMTO terapeut (2013) fra Servicestyrelsen.
 • > Madmentor™ (2017), fra Manning Inspire, Kbh.
 • > Samordner i forbindelse med Familierådslagning (2017), ved Helbo Consult, Horsens
 • > Introkursus i ACT (2018), ved ACT Danmark (Rikke Kjeldgaard), Kbh.
 • > Har vejledt familier siden 2010
 • > Mor til 3 børn
 • > Bor i en sammenbragt familie med mine, dine og vores børn
Summary
Article Name
Familieforløb - for forældre
Description
Sessioner til forældre, hvor fokus kan være på familiens samspil, forældreredskaber, udfordringer i forbindelse med at være en sammenbragt familie eller nogle helt andre familieproblematikker.
Publisher Name
Mette Sommerlund Madmentor & Familievejleder